קניין רוחני וזכויות יוצרים

ענף המשפטי המכונה "קניין רוחני" מאגד בתוכו מספר מכשירים משפטיים המייצרים זיקות וזכויות ביחס לתוצרים של האינטלקט האנושי, כגון: פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, סודות מסחריים וכמובן, זכות היוצרים.

תחומים אלו מושפעים במיוחד מפסיקת בתי המשפט הענפה, ולכן ההגנה על הזכויות הללו הינה עניין שבמומחיות. אנו מתמחים בכמה מהקטגוריות החשבות של קניין רוחני, ובעיקר: זכויות יוצרים וסודות מסחריים.

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים