דיני הגירה ומבקשי מקלט

דיני הגירה ומבקשי מקלט

משרדנו מתמחה בדיני ההגירה ובמשפט בינלאומי בכל הקשור לאלו המבקשים להסדיר את מעמדם בישראל. עסקינן באוכלוסייה גדולה ורחבה, הכוללת בתוכה קבוצות רבות. הקבוצות העיקריות באוכלוסייה זו הינן: זכאים לתושבות קבע, אוכלוסיית העובדים הזרים השוהים בישראל, ע"פ חוק הכניסה לישראל, וכן מבקשי מקלט מדיני על פי אמנת ז'נבה.

השירותים שמשרדנו מציע כוללים, בין היתר, את הנושאים הבאים: 

ייצוג מבקשי מקלט החל מהשלב הראשון בו מוגשת בקשה למקלט מדיני בישראל.
ייצוג ונוכחות בראיונות השונים המתבצעים ביחידת הרישום (יחידת המסתננים) וביחידת ה-RSD במשרד הפנים.
הגשת בקשות לעיון חוזר בפני יחידת הסמך של משרד הפנים ה-RSD  (ערעור על החלטה לדחות את הבקשה למקלט מדיני).
שחרור מוחזקים ממעצר במתקני המשמורת השונים, טיפול וייצוג לשחרור מעצר מנהלי.
הגשת עתירות ו/או ערעורים מנהליים לבית המשפט לעניינים מנהליים, טיפול וייצוג בערעור מנהלי ועתירה מנהלית.
הגשת השגות לוועדות ההשגה שונות.
הגשת בקשות לאשרות.
טיפול בהליך הכרה בבן/בת זוג (נשואים/ידועים בציבור).
בקשות לאשרה מטעמים הומניטאריים.
טיפול בהבאת הורים קשישים, שאינם יהודים, לישראל.
טיפול וייצוג מול משרד הפנים בבקשות מסוגים שונים והכול בהתאם לנוהלי משרד הפנים.
טיפול בנושאים הקשורים בבקשה וקבלת ויזה לישראל